Showing the single result

  • Mașină de Fertilizare 1600 lt

    <div class="flex-1 overflow-hidden"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-jvbpf-79elbk h-full dark:bg-gray-800"> <div class="react-scroll-to-bottom--css-jvbpf-1n7m0yu"> <div class="flex flex-col text-sm dark:bg-gray-800"> <div class="group w-full text-gray-800 dark:text-gray-100 border-b border-black/10 dark:border-gray-900/50 bg-gray-50 dark:bg-[#444654]"> <div class="flex p-4 gap-4 text-base md:gap-6 md:max-w-2xl lg:max-w-[38rem] xl:max-w-3xl md:py-6 lg:px-0 m-auto"> <div class="relative flex w-[calc(100%-50px)] flex-col gap-1 md:gap-3 lg:w-[calc(100%-115px)]"> <div class="flex flex-grow flex-col gap-3"> <div class="min-h-[20px] flex flex-col items-start gap-4 whitespace-pre-wrap break-words"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"> <ul> <li>De 4 și 7 metri</li> <li>Aceasta mașină este echipată cu un rezervor de fertilizant cu o capacitate de 1600 de litri. Capacitatea mare permite operatorului să aplice îngrășăminte pe o suprafață extinsă fără a fi nevoie de reumplere frecventă. Este prevăzută cu un sistem de distribuție care permite aplicarea uniformă a îngrășămintelor pe câmp. Acest sistem poate include un ventilator pentru pulverizare, duze sau alte dispozitive care împrăștie îngrășământul în mod controlat;</li> <li>Mașina este dotată cu un sistem de reglare a dozei de îngrășământ pentru a permite operatorului să controleze cantitatea aplicată pe suprafața de teren. Aceasta poate fi ajustată în funcție de nevoile specifice ale culturilor sau recomandările agronomice. <div class="react-scroll-to-bottom--css-jvbpf-1n7m0yu"> <div class="flex flex-col text-sm dark:bg-gray-800"> <div class="group w-full text-gray-800 dark:text-gray-100 border-b border-black/10 dark:border-gray-900/50 bg-gray-50 dark:bg-[#444654]"> <div class="flex p-4 gap-4 text-base md:gap-6 md:max-w-2xl lg:max-w-[38rem] xl:max-w-3xl md:py-6 lg:px-0 m-auto"> <div class="relative flex w-[calc(100%-50px)] flex-col gap-1 md:gap-3 lg:w-[calc(100%-115px)]"> <div class="flex flex-grow flex-col gap-3"></div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
    Read more